Valkyria

En valkyria är ett väsen inom nordisk mytologi, som hade uppgiften att utse de som skulle dö på slagfälten och föra med sig dessa krigare till Valhalla, Odens rike. Den andra halvan av de döda krigarna kom till Frejas rike, Fólkvagr, som beskrivits som en äng eller ett fält. Hos Oden blev krigarna så kallade einherjar, vars uppgift det var att förbereda händelserna vid Rangarök, då ett stort slag skulle ske. I Odens rike var det valkyriornas uppgift att servera mjöd till krigarna, en dryck som enligt asatron hade gudomlig kraft och gav evigt liv.

Valkyrior beskrivs i den Poetiska Eddan från 1200-talet, som dock egentligen är en sammanställning av tidigare skrivna källor, som den ursprungliga Eddan, skriven av Snorre Sturlasson under tidigt 1200-tal. Valkyriorna var kvinnor, oskulder, som svävade över slagfälten på hästar, iklädda krigarkläder och utrustade med hjälm och spjut. De avbildas ofta med änglaliknande vingar, och har i tidig medeltida litteratur beskrivits ha gyllene hår, vita armar och glittrande ögon. De beskrivs också som visa, och kan tala med fåglar.Valkyria 2

Bevis för valkyriornas betydelse för vikingarna har funnits vid flera arkeologiska utgrävningar. Bland annat har man hittat amuletter i metall som föreställer kvinnor i långa klänningar som bär på bägare, och har uppsatt hår. Dessa har man funnit placerade i vikingagravar, vilket tyder på att valkyriaamuletterna ansågs besitta beskyddande krafter. Den kända Tjängvidestenen på Gotland avbildar bland annat en ryttare på en häst med åtta ben, som har antagits vara Odens häst Sleipnir. Hästen och ryttaren, som sannolikt är Oden själv, hälsas av en kvinna, kanske en valkyria som välkomnar dem till Valhalla. Man har också hittat kvinnor avbildade med sköld och svärd, och enligt arkeologerna som fann dem finns det inget tvivel att det är valkyrior. Valkyrior nämns också på flera runstenar, bland annat i Sverige. På en av dem, Rökstenen, beskrivs hur valkyrian Gunn rider på en varg.

Valkyriorna nämns vid namn i flera av texterna från 1200- och 1300-talen. Några av de viktigaste tros ha varit Skögul, vars namn betyder ’kamp’, Gunn, som betyder ’strid’ (samma Gunn som red på en varg), Ganndul, som betyder ’trollstavsbärerska’, Hild, som betyder ’kamp’ eller ’strid’, Rist, som betyder ’spjutkasterska’, och Mist, som betyder ’dimma’. Många fler valkyrior omnämns i litteraturen, och många av dem har krigiska namn.

Valkyriorna har fortsatt att inspirera även efter att asatron gått från religion till mytologi, och har inspirerat konstnärer och poeter ändå till vår populärkultur idag.

Leave a Reply

mts_magxp