Sfinx

Sfinxen är en mytologisk varelse som, beroende på i vilken mytologi den beskrivs, har ett lejons kropp och en människas huvud. I vissa fall beskrivs sfinxen som en lejonkropp med en människas huvud och bröst, vingar från en rovfågel och en svans med en orms huvud. Sfinxen förekommer i både den grekiska och egyptiska mytologin, samt den romerska, persiska, sydasiatiska och sydostasiatiska mytologin, men i västvärlden förknippas sfinxen framförallt med de tvåförstnämnda länderna. Sfinxen beskrivs ha olika egenskaper och utseende i respektive mytologi.

I den grekiska mytologin är sfinxen en kvinna, en gynosfinx, med ett lejons kropp och en fågels vingar. Hon beskrivs i olika skildringar som obarmhärtig och förrädisk, och slukade alla människor som inte klarade av att lista ut hennes gåta. Det fanns i den grekiska mytologin egentligen bara en sfinx, som sågs som en olycksbringande demon. Hon var dotter till Orthus och Echidna, Chimaira eller Ceto, som alla var ktoniska gudar, det vill säga gudar som hör till underjorden, och som härstammar från tiden innan de olympiska gudarna. Enligt en legend i den grekiska mytologin kallades sfinxen ner från de Etiopiska bergen av Hera eller Ares för att vakta ingången till staden Thebe. Sfinxen åt alla som inte lyckades lösa hennes gåta. Oidipus var den som till slut gjorde det, och sfinxen ska då ha kastat sig från klippan utanför staden. I vissa versioner av legenden äter hon istället upp sig själv.Sfinx 2

I Egypten avbildades sfinxen oftast som en man, en androsfinx, och ansågs vara godhjärtad. Den egyptiska sfinxen har oftast inga vingar, vilket kan ses på den kanske mest välkända avbildningen av en sfinx, Sfinxen i Giza. Mannen som avbildas i sfinxform är en farao, vilket kan ses på huvudbonaden. Även om det inte går att säga exakt hur gammal sfinxen är, tror arkeologer att den byggdes samtidigt som pyramiderna i Giza, och således är runt 4 500 år gammal. Även i Egypten verkar sfinxer ha setts som väktare, då sfinxen i Giza tros ha placerats där den är för att vakta ingången till farao Chefrens pyramid, och därmed också hans grav. Man tror att det är just farao Chefren som avbildats i sfinxen. Sfinxen i Giza har blivit en nationalsymbol för Egypten, och är sannolikt det första många tänker på när de hör ordet ”sfinx”. Men det kan vara bra att komma ihåg att sfinxen har en rikare historia än så, och existerade i ett flertal kulturer.

Leave a Reply

mts_magxp