Näcken

Många av de sagoväsen som vi känner från den svenska eller nordiska mytologin är sådana som härstammar från folksagor. Folksagorna nedtecknades under 1800-talet, och hade innan dess överförts från generation till generation muntligt. De kan därför inte sägas ha en specifik författare eller upphovsman, utan är, som dess namn antyder, sagor av folket.

 

Ett av alla de väsen som omnämns i folksagorna är näcken. Näcken är ett vattenväsen som oftast uppträder i formen av en man, men som också omnämns ha formen av olika djur eller andra skepnader. I södra Sverige beskrivs han i sagorna oftast som en gammal, ful man med grodliknande drag, medan han norrut i landet ofta framställs som en vacker ung man. Den senare bilden av näcken tros ha uppstått i samband med nationalromantiska strömningar. Näcken har mycket gemensamt med vattenväsen från andra mytologier runt om i världen, till exempel vattengudarna Neptunus och Poseidon från den romerska respektive grekiska mytologin, eller vattennymfer från tyska sägner.

 

I de svenska sägnerna håller näcken till i olika vattendrag som sjöar, älvar och åar, och försöker locka ner människor i vattnet för att dränka dem. Näcken kan därför sägas vara en symbol för den fara som vattnet inneburit för människor genom historien. I vissa versioner av sagorna kallas näcken till exempel för bäckahästen, och lockar då unga kvinnor och barn att rida på honom, för att sedan dra med dem ner i djupet. När näcken är i sin mänskliga form är ett av de vanligaste sätten för honom att locka till sig sina offer att spela på sin fiol. Ibland sägs näcken också ha en harpa. Enligt sägnerna dränker näcken människorna för att han är avundsjuk på dem och deras kontakt med Gud. Näcken drömmer nämligen själv om att få komma in i himmelriket. Eftersom detta är omöjligt, och näcken sörjer över det, spelar han alltid sorgsen musik på sin fiol.

 

Den speleman som vågade kunde förmå näcken att lära ut sin spelkonst. Vad man ska offra till näcken för detta beskrivs på olika sätt i olika sagor, men några exempel är tre droppar blod, snus, brännvin eller ett svart djur. Om man väl hade lärt sig näckens konst fick man dock se upp – när man spelade hans musik kunde spelemannen bli förtrollad, och själv hoppa i vattnet. Och de som dansade till musiken kunde också fångas i förtrollningen.

 

Näcken lever kvar i vår kultur idag inte bara genom sagorna, utan genom flera konstverk, som idag finns utställda på museum. Om du vill bevara näcken eller andra sagoväsen levande, kan du märka dina kläder med namnlappar som bär deras namn. På namnband.se finner du ett stort utbud.

Näcken 1

Leave a Reply

mts_magxp