Fenix

Fågel Fenix är en mytologisk varelse som förekommit i olika versioner i flera legender och mytologier, men som framförallt hör hemma i den grekiska. Den adopterades även som symbol inom den kristna tron. Fågel Fenix har historiskt haft en mängd olika betydelser som en följd av dess spridning, till exempel förnyelse, återfödelse, solen, tid, livet i Paradiset, Jesus, Maria, oskuld och återuppståndelse.

Ordet ”fenix” kommer från grekiskans phoinix, som betyder ’purpurfärgad’, vilket är den färg som Fågel Fenix traditionellt avbildats med, tillsammans med gult. Detta kan vara en följd av dess koppling till eld och solen. Ibland har Fenix även en halo runt sig, vilket också beror på dess association till solen. I tidiga avbildningar har halon sju strålar, precis som halon runt Helios, guden som var solen personifierad i den grekiska mytologin.

Enligt mytologin är Fågel Fenix en fågel med ovanligt långt liv, som vid sin död brinner upp, för att sedan återfödas i askan. Det är sannolikt denna egenskap som gjorde att fågeln antogs som en symbol av den tidiga kristendomen. I vissa mindre kända versioner av legenden ruttnar dock bara Fenix vid sin död, och återuppstår ur sina kvarlevor.

Flera fåglar som liknar Fågel Fenix beskrivs i andra mytologier, som anqa i den persiska mytologin, garuda i den hinduistiska, eldfågeln i den ryska, kerkes i den turkiska, fenghuang i den kinesiska och hō-ō i den japanska. Kopplingar har även dragits mellan den grekiska Fågel Fenix och den egyptiska benu, en eldfågel som ansågs helig i den antika egyptiska kulturen. Vissa historiker har menat att den grekiska Fenixen har sitt ursprung i benun, medan senare bevis verkar peka på att de egyptiska källorna som beskriver benun på flera sätt har påverkats av mytologin kring Fenixen.Fenix 1

Som många mytologiska varelser har Fågel Fenix inspirerat konstnärer genom hela historien, och förekommit både i konst, böcker och i filmer, bland annat i J.K. Rowlings böcker om Harry Potter, som också filmatiserats. För dig med filmintresse finns ett stort utbud av tv kanaler på Canal Digital.

Enligt Herodotos levde Fågel Fenix i 500 år, innan den flög till solgudens tempel i Heliopolis för att begrava sin faders kropp. Enligt vissa versioner byggde Fenix själv ett väldoftande näste när den kände att dess tid var kommen, och tände eld på det för att kunna födas på nytt. Symboliken kring fågelns pånyttfödelse är stark än idag, och för många kan Fenix vara en symbol för att ha kommit starkare ur ett svårt skede i livet.

Leave a Reply

mts_magxp